11. 09. 2019

Baťův odkaz Evropě

Jednou za pět let se ve Zlíně schází společnost řečníků a posluchačů na této mimořádné konferenci s názvem Baťův odkaz Evropě. Letos je to navíc na výročí 125 let od založení firmy Baťa.

O principech a filosofii podnikání této zlínské rodiny je napsáno a píše se stále mnoho. Odkaz do současnosti je neustále aktuální a v mezinárodním měřítku téměř unikátní.

Proto jsem nesmírně rád za možnost sdílet svoje zkušenosti v rámci diskuse v 1.sekci této konference a současně cítím velkou míru zodpovědnosti. Ano , úvodní citát Tomáše Bati : „Moudrý se učí od každého“ , je na první moment naprosto srozumitelný. Uvědomil jsem si ale v této souvislosti také, jak je v našem každodenním životě potřebné mít nastaven v tomto smyslu svůj filtr hodnot.

Setkávám se tím při svých workshopech, kdy představuji účastníkům v rámci projektu „Cesta k úspěchu“ svých sedm tezí, které mohou, podle mne, k úspěchu vézt. Jednou z nich je mít nastaveny svoje základní hodnoty, protože ty nám pomohou v rozhodování jak dál.

A zde je, podle mne, ten zásadní moment. Umět se rozhodnout a současně vzít za své rozhodnutí zodpovědnost. Takto by to přece mělo být pevně spojeno!

Tato konference nám jistě přinese plno inspirace a budeme z ní čerpat při našich následných rozhodnutích. V uvedeném citátu Tomáše Bati je uschováno tolik potřebné umění vnímat a naslouchat. Dovoluji si proto připojit ještě citát  Doug Larsona:

„ Moudrost je odměna, kterou získáte za celoživotní naslouchání v okamžicích, kdy chcete mluvit.“