14. 04. 2019

Jak být úspěšní v prodeji ?

Kolem nás je velké množství produktů a konkurence. Zákazník se může orientovat podle mnoha parametrů, které jsou snadno dostupné. Pokud zákazník něco skutečně potřebuje a ne jen něco chce, tak si hledá cestu ke koupi velmi pečlivě a zvažuje . Zde je prostor ho zaujmout.

Pokud je to prodej přes internet nebo zásilkovou službu, tak je důležitá zkušenost, že to, co si zákazník objedná, skutečně v termínu, kvalitě a ceně dostane. Tyto prodeje jsou na dramatickém vzestupu a jde zejména o nepotravinářské zboží .

Ne všechny prodeje se ale mohou takto uskutečnit a zde přichází ke slovu osoba obchodníka. Je podle mne jedno jestli stojí za v obchodě, nebo jezdí po zákaznících v autě. Je také jedno co prodává, prostě jde o profesi , na kterou by měl být kompetentní.

Kompetence

Zastavme se u kompetence. Zde je důležité si uvědomit jisté souvislosti . Kompetence je rozvinutá připravenost jedince k výkonu profese, která vychází z jeho vloh, schopností, dovedností, návyků, vědomostí, postojů a zkušeností .

Vlohy jsou nám dány geneticky při narození

Schopnosti jsou předpokladem k výkonu činnosti

Dovednosti to je zručnost k výkonu činnosti

Návyky jsou dlouhodobým opakováním činnosti

Vědomosti jsou souhrnem teoretických informací

Postoje jsou názorem na něco

Zkušenosti jsou vlastním poznáním skutečnosti

Kvalita obchodníka a jeho úspěšnost vychází z vyváženosti tohoto souhrnu kompetencí . Je to jedna z nejtěžších profesí vzhledem k tomu, že nejprve by měl umět prodat sám sebe a to v různých situacích a v kontaktu s různými zákazníky. V tom je , podle mne, klíč k úspěšnosti v prodeji.

Unikátnost

Co to znamená? Každý člověk je jiný – je unikátní. Z toho jednoduše vychází , že obchodník by měl být unikátní a tím má šanci se odlišit od konkurence. Pokud se na tuto jednoduchou souvislost zaměří, tak udělal první pomyslný krok k odlišení se od masy neosobních, uniformovaných a strojových obchodníků , na které za pět minut zapomenete a někdy rádi.

Jak rozvíjet unikátnost a odlišnost obchodníka pro zvýšení jeho úspěšnosti v prodeji ?

Zeptejte se sami sebe

  1. Které z uvedených kompetencí jsou třeba k výkonu profesi obchodníka?
  2. V čem jsem nejsilnější ?
  3. V čem se odlišuji od ostatních?
  4. Jak umím využít své přednosti při komunikaci se zákazníkem?