13. 12. 2020

Jak se dělá byznys

V poslední době jsem se soustředil na on-line komunikaci.

Jasně , je to dáno dobou a stává se to navíc zcela běžnou praxí. Těch různých webinářů a on-line přenosů je velká spousta a v různé kvalitě.

Proto jsem se rozhodl čerpat zkušenosti od Petera Sichera  účastí na jeho mezinárodním kurzu „ Excelence v digitálním prodeji „, který mi nabídl ve čtyřech dílech možnost nahlédnout do virtuálního světa profesionálního prodeje.

Připravuji se nyní na další  na otevřený kurz „ Jak se dělá byznys“ pro Top Vision, který bude sice až v březnu a červnu příští rok, ale nové poznatky si rád do té doby ověřím v praxi.

Ano je třeba se stále vzdělávat a zdokonalovat. Mnoho znalostí jsem načerpal také ve skupině Infoteam-consulting  od Phila Kreindlera

To co jsem si ale opět upevnil je přesvědčení, že i době změn a přizpůsobení se novému stylu komunikace stále platí , podle mne, tyto zásady prodeje:

Vyjasnění našeho očekávání a  pochopení potřeb zákazníka vede  k úspěchu v procesu prodeje .

To mám potvrzené a ověřené z mé dlouholeté praxe a i ze současnosti. 

Nejsem teoretik !