02. 05. 2020

Jak zabezpečit prodej v současných změnách ?

V současné době plné zásadních změn se zabývám otázkou : “ Jak zabezpečit prodej ?“

Moje doporučení pro vedoucí prodeje a profesionální obchodníky vychází z debaty s kolegy v našem Infoteam . Uvádím ho přehledně v několika bodech .

Nejde o nárazový tréning, ale o systematický proces připravený na míru . 

Bod 1.

Nejprve navrhuji  zaměřit se na posouzení otázek, které povedou k rozhodnutí jakou cestou se vydat. Uvádím jejich příklad pro názornost. Vždy otázky tvořím na míru firmě se kterou jsem v kontaktu.

  •  Potřebujeme vytvořit nový obchodní model?
  • Potřebujeme posílit prodejní dovednosti?
  • Potřebujeme vylepšit prodejní nástroje?
  • Potřebujeme aktivovat prodejní tým v nových podmínkách

 Bod 2.

Po debatě v celém týmu následuje představení programu ( Proč, Co, Jak a Kdy) doplněné o definici  kritérií pro vybrání vhodné obchodní příležitosti.

Bod 3.

Nabízím systematický postup k  zlepšení v počtu vyhraných obchodních příležitostí pomocí on-line workshopů. Jistě je vhodná příprava. K tomu jsou připravena videa a blogy v rámci domácího úkolu. Výstupem je potvrzení výběru vhodného příkladu, rozdělení úkolů v týmu a stanovení kontrolních bodů pro vyhodnocení jednotlivých kroků.

Bod 4.

Prodejní týmy aplikují získané nové znalosti s cílem posílit své pozice na trhu a zvýšit prodej. Za účasti vedoucího prodeje probíhá sdílení nabytých zkušeností. Vznikají také návrhy na nový model prodeje.

Bod 5.

Při virtuálním tréningu vedu prodejní týmy k vyhodnocení svých možností u stávajících zákazníků a specifikaci oblastí s novými zákazníky. Po přípravě se s nimi zahajují komunikaci. Výsledkem je návrh zaměřený na vytvoření přidané hodnoty pro zákazníka.

Bod 6.

V rámci individuálních konzultací mohu zprostředkovat i zpětnou vazbu od důvěryhodných obchodních partnerů.

Očekávaným výsledkem je co možná nejlepší pozice na trhu s velkou skupinou zákazníků a vyšší efektivitou prodeje.