01. 12. 2019

Jaká je cesta k úspěchu?

V poslední době jsem měl možnost představit několikrát svůj interaktivní workshop , který má nyní nový název .

Ano, je to po tom posledním, který se konal na FAME UTB Zlín a účast studentů byla malá.

Naproti tomu , kdy  na konferenci “ Kam kráčí management aneb ryba smrdí od hlavy“ zaujal.

Na jasnou otázku “ PROČ ? „ jsem dostal vzápětí jasnou odpověď studenta, který sice přišel, ale název “ Cesta k úspěchu “  mu připadal jako klišé. Dobře. Jsem rád za zpětnou vazbu napřímo .  Vážím si i formy, jakou mi to sdělil . Navíc se následně aktivně zapojil do debaty o mých prezentovaných sedmi tezích, které , podle mne, k úspěchu mohou vézt :

Odsouhlasme a přijměme strategii
Mějme vysoké, ale dosažitelné cíle
Víme, co je každého role

Mějme základní hodnoty
Neustále obnovujme a budujme nové vztahy

Nezapomínejme na jednotlivce
Oslavujme společně úspěchy

Bonusem  pro účastníky je debata nad osmou tezí, která je spojena s emocemi. Co mne ještě více potěšilo bylo to, že další student začal podávat návrhy, jaký by měl název být. „Jaká je cesta k úspěchu ?“ je jeho návrh a zkusím, zda bude tento název atraktivnější a provokativnější.

 

Poté jsem také dostal zpětnou vazbu od mého váženého hosta – Martina Luňáka, který mi sdělil toto:

“ Kdyby naše povídání změnilo o 3% život jednoho studenta, tak to stálo za to ! „

Tyto reakce mi pomohly se utvrdit ve smysluplnosti této mé aktivity . Děkuji za ně ! Pokusíme se  společně s Martinem zpracovat pořízený záznam a seznámit Vás s ním.

Pěkné a úspěšné dny !