11. 03. 2020

Jsme ochotni se přizpůsobit?

Co tím chci sdělit “ jsme ochotni se přizpůsobit ?“

Současná doba plná změn přinesla úplně nový rozměr změny. Náhle se stává způsob komunikace ještě významnější než doposud. Ano je to schopnost sdělit správně a ve správný čas podstatnou informaci tak, aby byla vnímána a také přijata s tím, že ji budeme považovat za podstatnou .

Trochu odbočím. Stále jsem na silnicích svědkem konání, které překračuje veškeré meze daných pravidel. Uvedu několik příkladů z nedávné doby, které jsem  prožil a přežil.

Kamion v protisměru náhle přejíždí do mého jízdního pruhu. Řidič hledá něco v telefonu.

Velkou rychlostí mne před horizontem dojíždí tmavé SUV a na dvojité plné mne předjíždí. Protijedoucí řidič a i já uhýbáme na krajnici.

Nebudu dále uvádět to, co jistě mnozí v různé míře zažívají denně také.

Kde je ohleduplnost, kde je rozum, kde je dodržování základních pravidel?

Budeme schopni a ochotni akceptovat to co je nyní zodpovědností každého z nás ?

Kdy jedinec již  nezpůsobí jen havárii na silnici , ale může ohrozit velké množství ohleduplných, rozumných a pravidel dodržujících spoluobčanů.

Rozhodujeme se jako na válečné frontě .