11. 05. 2019

Komunikujete změnu správně ?

Jsme v období zrychlujícího se tempa rozvoje společnosti a to je provázeno mnoha změnami. V okolí každého z nás se nabízejí nové, před tím nepoznané příležitosti . Rozhodnutí „jak dál“ dostává strategický rozměr a může znamenat zásadní zvrat ve fungování jednotlivce , rodiny , firmy a to v obou směrech. Každý změnou sleduje pozitivní směr a snaží se po vyhodnocení situace přijmout rozhodnutí. Nebudu se zabývat tím jaká změna to je, protože ta je vždy originálním krokem a vychází z podstaty subjektu, který je v procesu změny.

Budu se zabývat komunikací prováděné změny ve firmě , protože ještě není vyhráno i pokud se podaří ve správný čas správnou změnu nastartovat . Vysvětlím proč.

Pokud se nechcete dostat do „slepé uličky“ , tak se snažte vždy a v podstatě za každou cenu vše pojmenovat   pokud možno pravdivě . V tom vidím zásadní nutnost správné komunikace probíhající změny. Ta se projevuje nejen dovnitř firmy , ale i navenek a dotýká se většinou většiny zažitých zvyklostí. Právě tento moment je podle mne rozhodující pro úspěch. Pokud není včas a všem srozumitelně a pravdivě vysvětleno proč ke změně dochází a jak se to bude dotýkat účastníků změny, tak může i drobná chyba v komunikaci sehrát nemilou roli v podobě brzdy procesu změny, nebo dokonce může její plánovaný pozitivní dopad zcela znehodnotit.

Cennou podporou je vyhodnocování postupných kroků, které jsou předem nastaveny a jsou součástí změny. Tím je dosaženo mírného snížení napětí , které vždy změnu provází. Také se tím rozjasňuje konečný obraz očekávaného výsledku změny a upevňuje se tak přesvědčení o správném rozhodnutí do procesu změny vstoupit.

Vím, že nakonec rozhoduje i trocha štěstí .

Rád použiji slova, která použil Jose Mourinho při hodnocení fotbalového zápasu. Uvedeno 9.5.

„Fotbalová filozofie je pro mě tím, co tým dělá týmem. Potřebujete ji, potřebujete takový styl hry, který přizpůsobíte kvalitám svých hráčů. Ale když chcete vyhrát speciální zápasy, musíte jít prostě i proti své filozofii. Semifinále Champions League takovým zápasem je. Bitvou, která vyžaduje strategii. Třeba i v tom, jak skrýt před soupeřem své slabiny. Jenže to Ajax neudělal,“ poukazoval Special One na to, že Nizozemci hnali sami sebe do záhuby,

„Zvláště když Tottenham svou hru ve druhé půli změnil, hrál velice přímočarý fotbal a měl na své straně štěstí i fotbalové bohy. Ale pravdou je, že své štěstí usilovně naháněl,“ složil Mourinho kompliment Spurs.

 A já dodávám . Víte co tím chci říct?