19. 04. 2020

Potřebujete nový obchodní model ?

Potřebujete nový obchodní model ?

Pokud mohu vycházet ze své prožité zkušenosti vedení společnosti Sika CZ  během let 2008-2014, tak tvrdím, že to byla v mnoha aspektech zkouška na to, co přišlo nyní .

Jistěže jsou současná omezení a ekonomické důsledky daleko rozsáhlejší. Podstata změny a nutnosti úpravy přístupu k vedení firem a jejich obchodních modelů bude zásadní pro jejich budoucnost. To ostatně potvrzuje ČMA ve svém článku Zodpovědnost během koronavirové krize  , který převzala od CEC . .

Naprosto zřejmou a již samozřejmou změnou je způsob komunikace, který se již bude jen zdokonalovat v nyní vynuceně využívané on- line formě. Kouzlo její efektivity není jen v úspoře času na cestování, ale také v možnosti záznamu projednaného, dohodnutého a konstatovaného.

Digitalizace procesů je nyní významnou výhodou pro ty, kteří ji již zavedli . Příkladem je konstatování pana Oty Horáka z firmy SpoluWorksHOW DEEP DIGITAL TRANSFORMATION HELPS US TO THRIVE IN THOSE TOUGH TIMES?

Nastavení nových obchodních modelů bude vycházet z uvedené formy komunikace a digitalizace výrobních procesů, i když podstata obchodu bude, podle mne, stále stejná.

Mohla by tedy navazovat na ověřenou metodiku zkušených členů Infoteam- Consulting , kterou představujeme ve svých modulech ?

To, že se náš přístup a nové projekty těmto změnám přizpůsobují, je i pro nás naprosto nutné a děje se tak.