18. 12. 2019

Přizpůsobit se , nebo změnu vyvolat ?

Ano, v současné době prožíváme zrychlující se tempo všeho dění kolem nás. Aspoň mě to tak připadá. Přizpůsobit se, nebo změnu vyvolat ?

Rozvoj technologií a jejich zavádění do života jedinců a firem je ve srovnání i s nedávnou minulostí strhující. Nestačí už mít jen povědomí o tom co se děje. Pokud chceme být úspěšní v určitém oboru , tak je nutné průběžné doplňování a znalost těch nejnovějších informací. To přináší úzkou specializaci a zabírá také čas potřebný pro urovnání si vlastního názoru a pohledu, pokud nechceme jen „papouškovat“. Svět se před očima jedné generace mění nebývalou rychlostí.

Je tedy lepší se přizpůsobovat, nebo nové změny vyvolávat ?

Já to v oblasti technologií nedokáži, ale jsem přesvědčen, že mám co dát okolí v souvislosti s potřebou změny ( úpravy, návratu) vztahů a myšlení.

V poslední době jsem zaregistroval expanzi různých sbírek, charit a nadací . Jsou vesměs blahodárnou činností pomáhající potřebným a jejich existence mnohdy zachraňuje nebývalé hodnoty jak materiální, tak lidské.

To, co chci ale nyní sdělit , není předmětem mediálních kampaní a součástí předávání šeků na různých setkáních.

Je to prostý vztah, který existuje v rodině mezi rodiči, dětmi, vnuky, prarodiči a jejich příbuznými. Vždyť to je základ, kde se rodí morálka společnosti, kde se řeší vztahy a nastavuje se filtr hodnot přes který je posuzováno dění kolem. Nenechme si toto navýsost cenné prostředí narušit alibismem, zlobou a nenávistí. Vnímejme jak zvládají svoje reakce na probíhající zrychlení změn naši nejbližší a pokusme se s nimi co nejvíce komunikovat a pomáhat si.

Když pak vyjde čas a energie, tak je možné i nějakou tu změnu vyvolat. U mne je to třeba v souvislosti spolupráce v rámci společenství TechNest , nebo ČMA

Věřte mi, že pak se dostaví i efekt návratu vynaložené energie zpět a někdy i s přebytkem 🙂

Pěkné a klidné vánoční svátky nejen v kruhu Vaší rodiny !