19. 09. 2019

Baťův odkaz Evropě – poznámky

Baťův odkaz Evropě , zde jsou mé poznámky

Během plenárního zasedání jsem měl možnost vyslechnou mnoho inspirujících příspěvků od řečníků. https://batuvodkazevrope.cz/ Rozhodl jsem se o některé myšlenky s Vámi podělit v krátkých poznámkách tak, jak jsem si je v průběhu jednání zapisoval, mnohdy svými slovy . Uvedu ty, se kterými jsem se ztotožnil.

Jak se dá zvládnout technologický rozvoj ? V čem je odkaz Baťů?

„Vše se dá vyjádřit v číslech, ale ne vztahy mezi lidmi“ , tak to je pro mne jako vztahového manažera naprosto srozumitelné sdělení, které zaznělo hned na úvod.

Je to o : „ Hledání rovnováhy mezi touhou k zisku a respektem k sociálním a environmentálním aspektům“ uvedla paní PaedDr. Alena Gajdůšková.

Pan profesor Milan Zelený zdůraznil: „ Rozhodující je ne co řekneme, ale co uděláme – dnes!“ Nacházíme se, podle něho, ve stavu nerovnováhy a to je hrozba. „Špatný systém se nespraví tím, že se do něj dají peníze. Bude nadále špatný a ještě k tomu dražší. Nejprve je třeba změnit systém a pak rozhodnout kam investovat.“ Významným odkazem je budování průmyslových měst , tzn být co nejblíže konečnému spotřebiteli.

Ing. Martin Horsák se vyjádřil na závěr svého vystoupení jasně: „Vše záleží na vůdcích“

Pan Václav Novák prezentoval svůj model podnikání : „ Buduji ve firmách vždy komplexní systém na maximální využití energie za použití co nejméně informací tak, aby byl co nejméně komplikovaný.“ Využívá Baťův model ( Vzdělaný spolupracovník, který se chová podle pravidel) , za dodržování zásady, že marže musí jít nahoru a podíl personálních nákladů dolů.

Pan Ivan Baťka zdůraznil , že v první řadě jde o uspokojení potřeb zákazníka s cílem být nejlepší a nebýt subdodavateli. Zaměřil ve své firmě na tři P . Pochopit proč a co chci dělat. Přizpůsobit se vývoji, adaptovat se na změny. Příležitost se musí využít.

Během dalších sekcí jsem měl možnost se také podělit o svoje zkušenosti a názory a to ve smyslu jejich sdílení. Debata v naší sekci byla inspirující. Její shrnutí se, podle mne, dá vyjádřit takto:            

„ Otevřenost ve sdílení informací uvnitř firemního týmu může vytvořit vzájemnou důvěru, která pak prosákne navenek- až k zákazníkovi. Rozhodujícím ale pro nastavení takové firemní kultury  je však vždy leader.“