05. 09. 2020

Co je to úspěch?

Mám příležitost si opět aktuálně uvědomit co je to úspěch .  Ano, po letech budování týmů v různých firmách a oborech jsem se shodou náhod dostal do blízkosti úspěšných mladých týmů a jejich projektů.

Není to zcela běžné a v širokých médiích vyhledávané téma – úspěch. Často ( většinou) jsme svědky komentářů co se nepodařilo, zničilo, shořelo a podobně. Jsem si toho vědom již dlouho a také z vlastní zkušenosti . V roce 2010 jsem svolal tiskovou konferenci při získání akvizice  nového výrobního závodu. Jeden z novinářů mi řekl po mé nabídce aby přijel až ho zmodernizujeme toto: „ Nevím, to není moc atraktivní, jo kdyby tady hořelo, tak mi volejte ihned !  Taková je prostě poptávka

V posledních letech jsem začal prezentovat krátký moderovaný pořad „ Jaká je cesta k úspěchu“ , kde jsem si vždy pozval zajímavé hosty a konfrontoval je s mými názory. Jde o interaktivní setkání s posluchači, kteří také vyjadřují svůj názor a postoje k jednotlivým tezím. Z mnoha nabízím dva konkrétní příběhy.

Jednou z firem, se kterou jsem se takto setkal, byl v roce 2019 tým z  SAB aerospace. Sešli jsme se v nově zbudovaném  centru  TechNest v Brně. Pozoroval jsem nadšení, cílevědomost, souhru a respekt vedení společnosti k spolupracovníkům. Dne 3.9. 2020 byl úspěšně využit jejich dispenser, který po startu rakety VEGA postupně rozmístil 53 satelitů na orbit. „ Máme stopu ve vesmíru . Revoluce se povedla !“ , to byla první slova Petra Kapouna, který se svým týmem takto úspěšně dokončil další projekt.

Když jsem byl se svým pořadem podruhé ve Zlíně na UTB, tak jedním z hostů byl  Martin Luňák. Zaujal mne nejen jeho životním příběhem,  pokorou k realitě kolem nás, ale i nadšením a schopností srozumitelně sdělit jeho názory. Jeden z několika jeho projektů je budování   aquaponických farem. Tým zkušených odborníků , výzkumníků a investorů buduje malé i velké celky a projevuje tak jejich vztah k přírodě a smysl pro inovace.

Jistě je takových úspěšných mladých podnikatelů mnohem víc, já uvádím příklad dvou, se kterými jsem se v poslední době osobně setkal. Blahopřeji jim takto za sebe a svou rodinu. Jsem přesvědčen, že další  projekty  zvládnou stejně úspěšně.

Budu rád a považovat za úspěch, když po přečtení těchto řádků třeba přidáte další příběhy a úspěšné projekty tak, abychom šířili pozitivní informace v době probíhajících zásadních změn kolem nás. Je to, podle mne, hodně potřebné !