02. 09. 2019

Meeting Rimini proč a co dál?

Navazuji nyní na informaci o Meeting Rimini 

Vše pro mne začalo setkáním profesora Milana Zeleného s panem Bernhardem Scholzem na Meetingu Brno  2017 . Diskutovali spolu o Baťových myšlenkách a jeho stylu podnikání v jednom z mnoha panelů , které v rámci této akce připravil pan David Macek. Měl jsem možnost být při tom a zaujalo mne to natolik, že jsem se pokusil najít podnikatele, který využívá Baťových principů v současnosti.  

Pan Bernhard Scholz byl též hostem Podnikatelsko ekonomického fóra na podzim 2017 v Lednici , které připravil ČMA RK Morava.  Tam jsem dostal definitivní pozvání na Meeting Rimini s tím , že bude jistě přínosné diskutovat Baťovy principy .  

Součástí Meeting Brno 2018 bylo „Forum Vesmír“.  Toto setkání zástupců kosmického průmyslu jsem připravil  za ČMA regionální klub Morava a zahájil ho pan hejtman JmK.  Jednotlivé prezentace byly strhující informací co je možné v této oblasti dokázat .

 Zde se definitivně zrodila myšlenka konfrontace historie a současnosti v diskusi nad principy Baťova podnikání .  To, že se do programu Meetingu Rimini 2019 podařilo zařadit toto téma , je tedy výsledek aktivity, která se zrodila v Brně . K tomu jsem pozval historika Milana Balabána z UTB Zlín a pana Petra Horáka majitele SpoluWorks Kyjov. Jejich vystoupení 22.8. 2019 zaujalo natolik, že dokonce vznikl požadavek vydat knihu o Baťových myšlenkách a principech podnikání v italštině .

Shrnuji tedy :  Spojení unikátních Baťových principů podnikání  s moderní digitální dobou  přináší nové dimenze a příležitosti pro současné podnikatele ať jsou z kterékoliv části světa. Prvek spolupráce ve firmě a služby pro veřejnost nejen že zachovává lidský prvek v robotizovaném světě, ale zejména využívá komunikace pro další rozvoj společnosti . Je tedy nanejvýš žádoucí nejen co nejvíce prezentovat Baťovy principy podnikání, ale zejména je realizovat ve firmách .

Nutnost podpory  lokální ekonomiky v širokých souvislostech ekonomicko sociálních také zdůrazňuje již léta pan profesor Milan Zelený  a že je to vhodná cesta potvrzují i aktivity  současného ministra MPO.

 Na MeetingRimini 2019 zaznělo poselství z České republiky , cituji podnikatele pana Otu Horáka z firmy Spolu Works Kyjov: „ Podnikatel á la Baťa vnímá jako největší odměnu podnikatele radost z provedené myšlenky, která slouží lidem. Soutěž ve službě má blahodárnou společenskou funkci.  Kdo chce, odnaučí se v konkurentovi vidět nepřítele.  Spíše v nem vidí spolupracovníka. To platí pro vztahy mezi jednotlivci i státy.  Kdo slouží poctivě, nikdy se nesnaží zničit konkurenci, nechce monopol, protože ví, že odstraněním soutěže odstraňuje pokrok a uvolňuje neschopným cestu na místa, na než nepatří.”