Blog

Services

I will help you to win key business opportunities in the market by using the methodology of the Swiss group Infoteam Sales Process Consulting AG.

 The goal is to win a key opportunity.

My experience and Infoteam, it is a unique approach to your sales proces improvement .

After  an initial meeting and analysis, I submit a design project in which I choose a suitable solution form systemically linked to the selected modules, whose overview is on the website of Infoteam

I moderate an interactive workshop “The Road to Success ?”, which is based on a confrontation of the participants’ views with the above-mentioned thesis.

These are based on my vision:

“Motivation, knowledge of the goal, the environment and the creation of the right relationships are basis for success”

Manager, lecturer, ambasador

Zdenek Bilek

Together we can create your Unique Sales Process.

I am ready to support your success in finding and exploiting market opportunities around you.

 

 

Win more opportunities. Garanted

Blog

Moderuji hodinový interaktivní workshop „Jak udržet firmu ?“ který je založen na zábavné konfrontaci  účastníků s uvedenými sedmi tezemi. Zapisováním jejich názorů přes telefony a počítače do připraveného dotazníku vznikají originální ” barevné obláčky slov ” , kde některá jsou výraznější a větší . To jsou ty, na kterých se v týmu nejčastěji shodnete .  Výstup je pak ihned s komentářem představen přítomným  a  v PDF může být pak následně využit i jako motivační nástroj, který reprezentuje přítomný tým.

Pozvěte si mne ( nyní online) a poslechněte si více nejen o mých zkušenostech, ale dozvíte se také mnohé zejména o sobě !

Teze vychází z mé zkušenosti:

„Motivace , znalost pravidel, prostředí a vytvoření správných vztahů jsou základní předpoklady k dosažení cíle .“

Služby

Pomáhám  firmám za použití metodiky švýcarské skupiny Infoteam Sales Process Consulting AG.

Cílem je využít Vašich předností.

Moje zkušenosti a Infoteam  , to je unikátní přístup k řešení Vašich potřeb.

Po vstupním setkání a analýze předkládám návrh  projektu, ve kterém volím vhodnou formu řešení  systémově navazující na vybrané moduly  . Seznamte se s  jejich přehledem na webu Infoteam Consulting

Manažer, lektor, ambasador

Zdeněk Bílek

Jsem připraven předat svoje zkušenosti z vedení společností.

Mohu poskytnout vlastní metodu jak řídit firmu v této době.

 

„ Neváhejte se se mnou spojit “