Blog

Services

I will help you to win key business opportunities in the market by using the methodology of the Swiss group Infoteam Sales Process Consulting AG.

 The goal is to win a key opportunity.

My experience and Infoteam, it is a unique approach to your sales proces improvement .

After  an initial meeting and analysis, I submit a design project in which I choose a suitable solution form systemically linked to the selected modules, whose overview is on the website of Infoteam

I moderate an interactive workshop “The Road to Success ?”, which is based on a confrontation of the participants’ views with the above-mentioned thesis.

These are based on my vision:

“Motivation, knowledge of the goal, the environment and the creation of the right relationships are basis for success”

Manager, lecturer, ambasador

Zdenek Bilek

Together we can create your Unique Sales Process.

I am ready to support your success in finding and exploiting market opportunities around you.

 

 

Win more opportunities. Garanted

Blog

Moderuji hodinový interaktivní workshop „Jaká je cesta k úspěchu ?“ který je založen na zábavné konfrontaci  účastníků s uvedenými sedmi tezemi. Zapisováním jejich názorů přes telefony a počítače do připraveného dotazníku vznikají originální ” barevné obláčky slov ” , kde některá jsou výraznější a větší . To jsou ty, na kterých se v týmu nejčastěji shodnete .  Výstup je pak ihned s komentářem představen přítomným  a  v PDF může být pak následně využit i jako motivační nástroj, který reprezentuje přítomný tým.

Pozvěte si mne a poslechněte si více nejen o mých zkušenostech, ale dozvíte se také mnohé zejména o sobě !

Teze vychází z mé zkušenosti:

„Motivace , znalost cíle, prostředí a vytvoření správných vztahů jsou základní předpoklady k dosažení úspěchu.“

Služby

Pomáhám  vyhrát klíčové obchodní příležitosti na trhu  za použití metodiky švýcarské skupiny Infoteam Sales Process Consulting AG.

Cílem je vyhrát klíčové příležitosti.

Moje zkušenosti a Infoteam  , to je unikátní přístup k vylepšení Vašeho prodejního procesu.

Po vstupním setkání a analýze předkládám návrh  projektu, ve kterém volím vhodnou formu řešení  systémově navazující na vybrané moduly  . Seznamte se s  jejich přehledem na webu Infoteam Consulting

Manažer, lektor, ambasador

Zdeněk Bílek

Můžeme společně vytvořit Váš unikátní prodejní proces.

Jsem připraven podpořit Vaši úspěšnost při vyhledávání a využívání příležitostí na trhu kolem Vás.

 

„ Vyhrajte více příležitostí. Garantuji „