11. 10. 2021

Jaká je podstata umění obchodníka prodat ?

Jaká je podstata umění obchodníka prodat ?

Výrobky a služby procházejí vývojem, inovací a stále se zdokonalují. Jak je to ale s prací obchodníka? Tak to je významná  otázka nejen pro obchodníky, ale i pro majitele  firem. 

Doplňují se nástroje komunikace. V poslední době jsou často prostřednictvím komunikace přes obrazovku a různé sociální sítě. To je vynikající pro průzkum poptávky na trhu, pro zjištění zájmu zákazníka o nabízené řešení, nebo produkt .

Je to dobrá příprava na první osobní schůzku. Jak a v čem je důležitá je zřejmé a nelze ji opomenout.

Obchodník se tak setkává  již  se vstřícným zákazníkem, který ale často neví co všechno mu můžete nabídnout. Proto je v tomto momentu důležité naslouchat

Známé :“ Tam, kde není problém nic neprodám „ obchodníka dovede k návrhu, který je založen na hodnotě pro zákazníka. 

Aby byl prodej úspěšný, tak je nutné také poznat  rozhodující role účastníků obchodního případu a pro každého zvolit  nabídku tak, aby ho oslovila.

Pokud se podaří dodržet uvedený postup, tak se  významně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu obchodníka!

Příkladem tohoto procesu může být moje současná zkušenost s prodejem průmyslových vysavačů na filtraci chladících kapalin u obráběcích strojů.

Po systémové práci na sociálních sítích mám možnost tyto stroje předvést přímo v provozu strojírenských firem. Zde si pracovníci údržby, nebo obsluhy stroje mohou aktivně vyzkoušet jednotlivé funkce stroje . Následuje pak specifikace vybavení vhodná na míru  přesně pro individuální potřeby takového provozu. Teprve poté zpracuji cenovou nabídku pro vedení firmy, která je konfrontována s kalkulací úspor při využití nabízeného řešení. Návratnost takové  investice během roku bývá příjemným zjištěním pro zákazníka. 

Jaká je podstata umění obchodníka prodat ? Co si myslíte o této otázce Vy ?